Alfa romeo Fiat professional Fiat

Přestavba na CNG

První vozidla nebyla poháněna benzínem či naftou, ale právě zemním plynem. Ten nebyl dříve stlačován, ale auta měla na střeše vaky naplněné plynem. Dnes jsou používány tlakové nádrže z oceli, hliníku a dalších vhodných materiálů. CNG je plněn pod tlakem 20-30 MPa a naplnění nádrže trvá srovnatelně dlouho jako u tekutých pohonných hmot (benzín, nafta).

Hlavní výhody CNG oproti benzínovému nebo naftovému pohonu jsou:

 • finanční úspora až 25% při provozu na naftu, až 50% u benzínu
 • dlouhodobě garantovaná minimální spotřební daň
 • od r. 2009 nulová silniční daň pro všechna vozidla CNG do 12 t
 • nízká nákupní cena – CNG je v dnešní době nejlevnější pohonnou hmotou vůbec
 • pořizovací cena vozidel obdobná jako u vozidel s naftovým pohonem
 • čistější alternativa k benzínu, naftě či LPG
 • nižší hodnoty CO2, NO??, pevných částic
 • lehčí než vzduch
 • volně se rozptyluje
 • teplota vznícení 537 °C
 • zaručená stálá kvalita plynu
 • Další nezanedbatelnou výhodou je možnost postavení vlastní neveřejné plnicí stanice.

CNG versus LPG

Oba alternativní pohony jsou výrazně výhodnější než pohon na benzín nebo naftu, existuje ale mezi nimi množství rozdílů a LPG v žádném případě nelze zaměnit za CNG (do vozidla na CNG není možné tankovat LPG a naopak).

CNG

 • Možnost nákupu vozidel na pohon CNG již od výrobce
 • Zachování výkonu motoru
 • Vysoká teplota vznícení (537° C)
 • Provoz bez omezení – CNG je lehčí než vzduch – možnost parkování v podzemních garážích atd.

LPG

 • Nutná přestavba na LPG a tím zásah do motoru
 • Snížení výkonu motoru vinou přestavby
 • Omezení provozu – zákaz vjezdu do podzemních garáží apod.

Společnost ZLINER má dceřinou společnost, která se pohonem CNG zabývá komplexně, ZLINER je tedy schopný nabídnout zákazníkovi řešení přímo na míru. Více informací na http://www.zlinerenergy.cz/

Napište nám!